Loonheffingen Advies

Veel bedrijven hebben behoefte aan fiscaal advies. Loonheffingen Advies richt zich (nagenoeg) uitsluitend op advisering rondom alle thema's binnen het kader van de loonheffingen.

Wetgeving loonheffingen

De wetgeving op het gebied van loonheffingen verandert constant.  Denkt u alleen maar eens aan alle commotie en onduidelijkheden rondom de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Dit maakt het terrein van de loonheffingen voor veel werkgevers  lastig  met veel onduidelijkheden.  Vragen die dan voorbij kunnen komen zijn onder andere:

 • Als u werkt met zzp’ers: hoe verhoudt zich dat tot de wet DBA? Voldoet mijn modelovereenkomst voor zzp'ers aan alle eisen? Moet ik deze ter goedkeuring aanleveren bij de Belastingdienst?
 • Hebt u personeel: hoe verhouden zich de arbeidsvoorwaarden tot de werkkostenregeling?
 • Hoe zit het met de cao in de bedrijfstak van mijn bedrijf?
 • Valt de reiskostenvergoeding van mijn werknemer in de vrije ruimte van de werkkostenregeling?
 • Bent u directeur/aandeelhouder: is de hoogte van het loon juist bepaald?
 • Hebt u artiesten op laten treden: is op een juiste manier voldaan aan de wettelijke verplichtingen?
 • Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor uw onderneming?
 • Zendt u personeel uit naar het buitenland: is voldaan aan de bepalingen van de WagWeu?

Een greep uit de thema's die ik behandel

 

 • Beoordelingen kostenvergoedingen
 • Wet DBA
 • Werkkostenregeling
 • Hoogte van lonen
 • Wettelijke verplichtingen omtrent evenementen
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • Verplichtingen omtrent personeel naar het buitenland 
 • Sociale zekerheid en sociale premies
 • Aanvraag WBSO
 • Aanvraag 30%-regeling ingezonden werknemers
 • Bijtelling voor privégebruik auto van de zaak
 • Heffingen op ontslagvergoedingen
 • Fooien van personeel
 • Beoordeling van alle vormen van aansprakelijkheid (keten-, bestuurders- en inlenersaansprakelijkheid)
 • Vragen omtrent loonbelasting
 • Vragen omtrent grensarbeiders
 • Vragen omtrent sociale verzekeringen
 • Enzovoorts

Loonheffingen Advies informeert, adviseert en ondersteunt.

Uiteraard zijn deze thema's slechts een kleine greep uit mijn expertise. Wilt u weten wat ik voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met Cas Bongers via 06 22 82 13 29 (telefonisch, sms of WhatsApp) of mail naar cas@loonheffingenadvies.nl

Gediplomeerd, ervaren en betrouwbaar

Flexibele agenda

Persoonlijke benadering